• hayattaki amacınız ne

  78.
  insan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.

  -Sözler, rnk.

  Bu cümleyi okuyan, anlayan, uygulayan, kurtulur, inşallah.
  ... anladikherseyyalan
 • anne şefkati

  8.
  hakikî ihlas ile hakikî bir fedakârlık taşıyan vâlidelik şefkati sû'-i istimal edilip, masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan âhiretini düşünmeyerek, muvakkat fâni şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek, o şefkatı sû'-i istimal etmektir.

  -Lem'alar, rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • said nursi

  1780.
  üstadım.
  1 -2 ... anladikherseyyalan
 • sebepler

  1.
  sebep ve müsebbeb ortasındaki uzun mesafede, esma-i ilahiye birer yıldız gibi tulû eder.

  -Sözler, Risale-i Nur külliyatından.
  ... anladikherseyyalan
 • insan

  1397.
  "insan, şu kâinat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer: Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü, o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki, şu mevcudat ona musahhar olmuş. Eğer insan zaafını anlayıp, kalen, halen, tavren dua etse ve aczini bilip istimdad eylese, o teshirin şükrünü eda ile beraber, matlubuna öyle muvaffak olur ve maksatları ona öyle musahhar olur ki, iktidar-ı zâtîsiyle onun aşr-i mişârına muvaffak olamaz.

  -Rnk, sözler.
  1 ... anladikherseyyalan
 • insan

  1395.
  tecessüd etmiş bir ilm-i muhtar.

  yani; cisimleşmiş ihtiyar ve ilim sahibi.

  ihtiyar: karar verme yetisi.
  ... anladikherseyyalan
 • geceye bir gerçek bırak

  908.
  Bir usul kaidesi:

  "Vaktinden önce bir şeyi elde etmeye çalışan, onun yokluğuyla cezalandırılır."
  1 ... anladikherseyyalan
 • su

  630.
  cenab-ı hakkın varlığının delillerinden, rengi, tadı ve vücuda sağladığı katkısıyla 1. numaralı içecek türü.
  ... anladikherseyyalan
 • gecenin sözü

  14747.
  Çalınan kapı hemen açılsaydı, Ümidin sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı.
  4 -1 ... anladikherseyyalan
 • acz ve fakr

  222.
  Fakr, yemek, içmek ve uyumak başta olmak üzere birçok şeye ihtiyaç duyan, acz ise bunları yapabilmek için Allah'ın sonsuz inayetine muhtaç durumda olan kul anlamına gelir.
  ... anladikherseyyalan
 • trtdeki zikir sahneleri

  1.
  son zamanlarda sık sık rastlanandır.

  https://www.youtube.com/w...=311s&ab_channel=TRT1

  https://www.youtube.com/w...3%BCy%C3%BCkSel%C3%A7uklu

  https://www.youtube.com/w...Dirili%C5%9FErtu%C4%9Frul

  https://www.youtube.com/w...sbWpQ&ab_channel=TRT1
  ... anladikherseyyalan
 • sonsuz cehennem

  10.
  neden bu kadar ağır bir ceza? sorusuna cevap niteliğinde buyrun okuyalım;

  Zira küfür, çendan bir seyyiedir. Fakat, bütün kâinatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzib ve bütün tecelliyat-ı esmayı tezyif olduğundan, bütün kâinat ve mevcudat ve esma-i ilahiye namına Cenab-ı Hak kâfirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek; ayn-ı hikmettir ve ebedî azab vermek, ayn-ı adalettir.

  -Sözler, Rnk, said nursi.
  ... anladikherseyyalan
 • allah yar

  22.
  Cem karacanın en sevdiğim parçası, hatırlayalım, geceniz güzel olsun dostlar...

  https://www.youtube.com/w...mp;ab_channel=AnadoluRock
  1 ... anladikherseyyalan
 • dünya bir misafirhanedir

  2.
  -Manevi rızkımızı alalım arkadaşlar buyrun;

  Dünya bir misafirhanedir. insan ise onda az duracaktır ve vazifesi çok bir misafirdir ve kısa bir ömürde hayat-ı ebediyeye lâzım olan levazımatı tedarik etmekle mükelleftir. En ehemm ve en elzem işler, takdim edilecektir.
  Halbuki siz ekseriyet itibarıyla şu fâni dünyayı bir makarr-ı ebedî nokta-i nazarında ve gaflet perdesi altında, dünya-perestlik hissiyle işlenmiş bir suret sizde görülüyor. Öyle ise hakperestlik ve âhireti düşünmeklik esasları üzerine müesses olan ubudiyetten hisseniz pek azdır. Lâkin eğer kıymettar bir ibadet olan sırf menfaat-i ibadullah için ve menafi-i umumiye ve istirahat-i âmmeye ve hayat-ı içtimaiyenin kemaline hizmet eden ve elbette ekalliyet teşkil eden muhterem sanatkârlar ve mülhem keşşaflar, arkanızda ve içinizde varsa o hassas zatlara şu remiz ve işarat-ı Kur'aniye sa'ye teşvik ve sanatlarını takdir etmek için elhak kâfi ve vâfidir."

  -Sözler, rnk.
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • gecenin şiiri

  13480.
  Bitsin bu esaret, bu zillet
  Hadi ayağa kalk
  Bitsin artık bu hasret.
  Surda bir gedik açtık
  Mukaddes mi mukaddes
  Ey kahpe rüzgar
  Artık ne yandan esersen es…

  -Necip Fazıl Kısakürek.
  ... anladikherseyyalan
 • uydurma türkçe

  1.
  Hayati bey ne güzel ifade etmiş. Evet seküler arkadaşlar artık bunu kabul edelim.

  https://www.youtube.com/watch?v=YOYC_7Cqtwk
  -2 ... anladikherseyyalan
 • necip fazıl kısakürek

  2573.
  Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir;
  Oluklar çift; birinden nur akar; birinden kir.

  dizelerinin yazarı şair.
  2 ... anladikherseyyalan
 • put

  47.
  Yıkıp şeriati, bambaşka bir bina kurduk.
  Nebiyye atf ile binlerce herze uydurduk

  Müsümanlık bu değil biz yolumuzdan saptık
  Tapacak bir putumuz yoktu, özendik, yaptık.

  Mehmet Akif Ersoy…
  1 -3 ... anladikherseyyalan
 • doyumsuzluk

  24.
  insanın fıtrat-ı zîşuuru olan vicdanı, saadet-i ebediyeye bakar, gösterir. Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse "Ebed! Ebed!" sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahluktur.

  sözler, rnk.
  ... anladikherseyyalan
 • dünya hayatının geçici olduğu gerçeği

  272.
  Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bir hasır üzerinde yatıp uyumuştu. Uykudan uyandığında, hasır vücudunun yan tarafında iz bırakmıştı. Biz:

  -Yâ Resûlallah! Sizin için bir döşek edinsek, dedik. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:

  “Benim dünya ile ilgim ne kadar ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da oradan kalkıp giden binitli bir yolcu gibiyim” buyurdular.

  (Tirmizî, Zühd 44)
  1 -1 ... anladikherseyyalan
 • yeni şeyler getiriyorum